Categories
Активности

3Д принтер – почетни активности

Во училиштето веќе го набавивме 3Д принтерот и во тек се активностите за подготовка за печатење. Со учениците работевме на едноставни модели, но пронајдовме и готов модел за 3Д принтање кој ќе го употребиме. Се надеваме дека во иднина ќе стекнеме доволно вештини за печатење на свои изработки.