Categories
Активности Истражувања

За што може да се искористи органскиот отпад?

Ги искористивме следните ресурси кои учениците ги разгледаа, проучија и потоа заклучија како може да се искористи органскиот отпад.

https://www.bioways.eu/bio-learn/applications-factsheets/

Учениците дојдоа до интересни заклучоци:

од изметот на слоновите се прави хартија

од бамбусот се прават детски играчки за на плажа и доколку децата ги изгубат или заборават на плажата тие ќе се разградат

од шеќерот се прават екрани за мобилните телефони

средство за чистење кое не ја загадува околината

од инсекти се прави пластика

од кората од јаболки се прави вештачка кожа