Categories
Активности Истражувања

За што може да се искористи органскиот отпад?

Ги искористивме следните ресурси кои учениците ги разгледаа, проучија и потоа заклучија како може да се искористи органскиот отпад. https://www.bioways.eu/bio-learn/applications-factsheets/ Учениците дојдоа до интересни заклучоци: од изметот на слоновите се прави хартија од бамбусот се прават детски играчки за на плажа и доколку децата ги изгубат или заборават на плажата тие ќе се разградат одRead More

Categories
Истражувања

Истражување – количина на органски отпад

Прво истражување: Колку органски отпад создава едно семејство во текот на една недела. Учениците во текот на неделата го мереа отпадот кој се создава. Резултатите ги внесуваа во листа подготвена за бележење. По една недела собраните податоци се вметнуваат во една табела во ексел и се креира графикон со цел визуелна презентација и интерпретација наRead More