Мобилна апликација

Учениците изработија мобилна апликација – квиз. Истата може да ја преземете со скенирање на QR кодот.